Title Image

Wywrotka transport

Wywrotka transport usługi

Wywrotki są niezastąpione przy transporcie materiałów sypkich w dowolnych ilościach. Dzięki nim zmniejsza się ryzyko przypadkowych strat materiału, a jednocześnie zapewnia się możliwie największe skrócenie czasu operacji – rozładunek trwa minutę i jest bardzo precyzyjny – dzięki wywrotkom można co do metra określić punkt składowania materiałów i zapobiegać bałaganowi na placu budowy.

Wybór wywrotki

Usługi wywrotką świadczone są przez różne firmy dysponujące pojazdami o różnej charakterystyce. W zależności od ilości i rodzaju przewożonego materiału należy dobrać odpowiednią wywrotkę. Czasem duże znaczenie może mieć też ukształtowanie terenu czy rodzaj podłoża na placu budowy – nie zawsze jest to teren dostępny dla małych, lekkich pojazdów. Wybór wywrotki jest o tyle istotny, że maszyny te są dość drogie w eksploatacji, a czas pracy ich kierowców również kosztuje sporo. Upieranie się przy suboptymalnym rozwiązaniu może więc generować spore koszty nawet wtedy, kiedy uda się dostarczyć materiał na miejsce.
Wywrotki o różnym udźwigu i ładowności (to dwie różne wielkości: pierwsza może być wyrażona w jednostkach masy, a druga objętości, bo nie wszystkie materiały budowlane ważą tyle samo) są przeznaczone do transportu różnych surowców: piasku, żwiru, gresu, a nawet olbrzymich ilości keramzytu. W niektórych przypadkach ważne będzie dodatkowe zabezpieczenie otwartej przestrzeni ładunkowej od góry.

Problemy z dostępnością

Transport wywrotkami jest na tyle popularny, że w wielu miastach pojawiają się – szczególnie w sezonie letnim – kłopoty ze znalezieniem terminu. Zaleca się raczej planowanie z większym wyprzedzeniem i zamawianie transportu wcześniej – czasem nawet dobrym pomysłem jest zamówienie usługi wywrotką i składowanie materiałów bezpośrednio na placu budowy, jeśli tylko warunki przestrzenne i specyfika materiału na to pozwalają. Dzięki temu można uniknąć przestojów w pracy i opóźnień, które zwykle są źródłem dodatkowych – i to niemałych – kosztów. Należy się tez liczyć z faktem wzrostu cen w szczycie sezonu budowlanego.
Może się zdarzyć tak, że we wskazanym okresie usługodawca będzie w stanie zapewnić – nawet w tej samej cenie – przewóz materiału mniejszymi pojazdami zamiast dużą wywrotką. Z doświadczenia wiemy, że nie w każdym przypadku jest to korzystny układ, gdyż mniejsze pojazdy mogą mieć problem z realizacją zadania w szczególnie trudnym terenie. Stąd też usługi wywrotką radzimy planować i rezerwować zawsze z możliwie dużym wyprzedzeniem.

Wywrotka – Nie tylko budowa

Usługi wywrotką przydać się mogą nie tylko w czasie prac remontowo-budowlanych. Pojazdów tych używa się także np. do transportu drobnych odpadów powstałych np. w czasie obróbki drewna albo do przewozu surowców opałowych. W każdym przypadku przy zamawianiu transportu należy poinformować usługodawcę, jaki materiał będzie przewożony, ponieważ może to wpłynąć na konieczność jego dodatkowego zabezpieczenia albo wykorzystania wywrotki o wzmocnionej konstrukcji.

Zobacz również: HDS