schody z kostki brukowej

Jak zrobić schody z kostki?

Schody wejściowe stanowią wizytówkę domu. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na ich wykonanie z kostki brukowej. Wybór ten podyktowany jest głównie eleganckim wyglądem i trwałością wspomnianego materiału oraz jego odpornością na niekorzystne warunki pogodowe. Ty także chcesz ułożyć schody z kostki brukowej, ale nie wiesz, w jaki sposób zrealizować tę inwestycję? Sprawdź, jak powinien przebiegać cały proces.

Schody z kostki brukowej krok po kroku

Układanie schodów z kostki brukowej to wieloetapowe przedsięwzięcie. Sprawność jego realizacji w głównej mierze zależy od prawidłowego wykonania poszczególnych czynności składających się na to zadanie. A zatem jak zrobić schody z kostki brukowej? Prześledźmy wraz z ekspertem z firmy Rakowiecki, jak wygląda omawiany proces w praktyce.

Zaprojektuj schody z kostki brukowej

Zanim powstaną schody z kostki brukowej, najpierw powinieneś pomyśleć o ich właściwym zaprojektowaniu. Na tym etapie musisz obowiązkowo określić pożądaną liczbę stopni, właściwą szerokość schodów oraz optymalną wysokość pojedynczego stopnia. Zaleca się, aby drugi ze wspomnianych parametrów oscylował na poziomie od 10 (przy schodach płaskich) do 15 cm (przy schodach wysokich). Kluczową rolę w procesie projektowania schodów zewnętrznych z kostki brukowej odgrywa także właściwie dobrana głębokość stopni. Przyjmuje się, że powinna ona mieścić się w przedziale od 30 do 50 cm, aby zapewniać wygodę stawiania stóp. Schody z kostki brukowej muszą też mieć niewielki spadek. Dzięki temu gromadząca się na powierzchni kostki woda deszczowa będzie swobodnie spływała w dół.

Wybierz rodzaj kostki brukowej

Kostka brukowa to niejednorodny materiał. W sklepie Rakowiecki dostępne są różne rodzaje tego tworzywa (np. LIBET FASSADE, LIBET CLASSIC, LIBET PADIO). Zastanawiasz się, który z nich najlepiej sprawdzi się w Twoim przypadku? Przed podjęciem ostatecznej decyzji zwróć uwagę na kolorystykę już istniejącej nawierzchni oraz elewacji domu. Niebagatelną rolę w trafnym doborze konkretnego rozwiązania odgrywa także stylistyka całego ogrodu oraz typ zasadzonej tam roślinności.

Wyznacz teren pod schody

Kolejnym etapem prac jest wyznaczenie terenu pod ułożenie schodów. Cały proces przeprowadza się w analogiczny sposób, jak to się dzieje w przypadku budowy podjazdu z kostki brukowej. Przygotowanie terenu pod prace konstrukcyjne rozpoczyna się od wbicia palików w ziemię w wybranym miejscu. W dalszej kolejności oznacza się teren układania kostki brukowej. Do tego celu najlepiej jest wykorzystać sznurek o odpowiedniej długości. Istotnym krokiem realizowanym w tej fazie jest też ustalenie lokalizacji najniższego i najwyższego stopnia.

Usuń grunt i wykonaj podbudowę pod schody

Zanim układanie stopni dojdzie do skutku, należy najpierw usypać podbudowę z suchego betonu. Przed praktyczną realizacją tego zadania musisz jednak zadbać najpierw o usunięcie w danym miejscu wierzchniej warstwy ziemi (tzw. humusu), a następnie o wypełnienie powstałego ubytku. Do tego celu najlepiej nadaje się właściwie zrobiona zasypka piaskowo-cementowa. Koniecznie pamiętaj o jej właściwym zagęszczeniu. Całą czynność powinieneś przeprowadzić z góry na dół skarpy.

Osadź brzegi schodów

Poprawnie osadzone krawędzie stopni w głównej mierze przesądzają o stabilności całej konstrukcji. Poszczególne elementy brzegów schodów nie należy wbijać w grunt. Najlepiej jest osadzić je w półsuchym betonie. Wspomnianą czynność wykonuje się za pomocą właściwie dobranych palisad i obrzeży. W trakcie ich montowania weź pod uwagę konieczność rozmieszczenia wspomnianych elementów w równych odstępach. To bowiem sprzyja zachowaniu identycznej głębokości wszystkich stopni.

Uzupełnij podbudowę i osadź kostkę

Na dalszym etapie prac musisz zająć się uzupełnieniem i zagęszczeniem podbudowy. Każdą pojedynczą kostkę brukową wbija się w odpowiednie miejsce gumowym młotkiem. W trakcie realizacji całego procesu należy na bieżąco kontrolować, czy poszczególne stopnie mają taką samą wysokość i szerokość. Weź pod uwagę, że prawidłowo wykonana kostka brukowa musi nieco wystawać poza palisady. Dlatego powinieneś ułożyć tyle warstw podbudowy, aby możliwe było osiągnięcie tego stanu rzeczy. Na koniec gotowe schody zewnętrzne z kostki brukowej trzeba posypać niezagęszczoną mieszanką piaskowo-cementową.

Wypełnij spoiny pomiędzy kostkami

Wypełnienie szczelin stanowi ostatni etap prac realizowanych w przypadku tworzenia schodów. Do zasypania przestrzeni między poszczególnymi elementami konstrukcji możesz użyć zwykłego piasku. Rozprowadzisz go bez problemu po powierzchni schodów zewnętrznych za pomocą niewielkiej miotełki. Świetnym rozwiązaniem niejednokrotnie okazuje się też użycie fug żywicznych.

Schody z kostki jak zrobić – podsumowanie

Wbrew powszechnemu przekonaniu układanie kostki brukowej na schodach wejściowych nie jest trudnym zadaniem. Można je z powodzeniem wykonać samodzielnie, używając w tym celu materiałów kupionych w sklepie Rakowiecki. Koniecznie zapoznaj się z jego ofertą i wybierz najlepsze produkty dla siebie.