Kostka brukowa

Z czego robi się kostkę brukową?

Kostka brukowa jest produktem z betonu. W wielu przypadkach to proste i skądinąd prawdziwe stwierdzenie zamyka całą dyskusję. Jednak dociekliwy inwestor zauważy bez trudu, że różne marki i linie kostek brukowych wyglądają nieco inaczej i raczej nie są wykonane z tego samego surowca. To fakt, że za każdym razem jest to beton zbliżonej klasy, ale prawdą też jest, że producenci mają pewną dowolność w kształtowaniu jego składu.
Beton jest surowcem podstawowym. Zagęszczany metodą wibroprasowania, czyli jednoczesnego działania wibracji oraz sił ściskających staje się bardzo zwarty i suchy. Ten proces zdecydowanie usztywnia kostki, a także sprawia, że przestwory powietrzne są minimalne. Dzięki temu kostka brukowa nie nasiąka wodą, co czyni ją odporną na erozję pod wpływem zamarzającej wody. Skład samego betonu jest zasadniczo taki sam przy wszystkich kostkach, choć każdy producent korzysta z surowców dostarczonych od wybranych dostawców, uznając je na podstawie jakichś kryteriów za lepsze od innych. Jednak beton nie musi być jedynym składnikiem.
Dodatek kruszyw, stosowany w przypadku kostek, które sprawiają wrażenie bardziej chropowatych. Dzięki temu zapewniają one lepszą przyczepność, ale przede wszystkim lepiej wyglądają w niektórych aranżacjach. Z tego samego powodu dodaje się do niektórych mieszanek pigmenty mineralne. Mogą one barwić kostkę w całym przekroju lub tylko w wierzchniej warstwie (są to wówczas kostki dwuwarstwowe). Innym powodem stosowania pigmentów jest chęć stworzenia linii kostek betonowych, które pozwolą w estetyczny sposób zaznaczyć wzór nawierzchni – może to być prosty wzór parkingu, drogi lub chodnika po prostu z wyznaczonymi miejscami, albo dekoracyjny deseń, jaki często stosuje się na powierzchniach każdej wielkości wyłącznie w celach dekoracyjnych. Co warto podkreślić, dodatek kruszyw może w dość widoczny sposób wpływać na odporność i trwałość kostek, natomiast samo barwienie praktycznie ich nie zmienia. Kostka betonowa w każdej wersji kolorystycznej jest równie odporna na wilgoć, obciążenia mechaniczne czy uszkodzenia, aczkolwiek w testach laboratoryjnych można by było minimalne różnice zmierzyć. Jedynym problemem – tylko w przypadku kostki brukowej niższej klasy – może być podatność barwników na działanie promieni UV. Po prostu po pewnym czasie kolor stanie się mniej intensywny. Zjawisko to, choć niepożądane, nie powinno wpływać negatywnie na funkcjonalność i trwałość kostki brukowej.