Rakowiecki tło 1
Witamy na stronie firmy RAKOWIECKI
+ 48 696 586 636    biuro@rakowiecki.com.pl

Układanie kostki brukowej

Układanie bruku: jak zapewnić spływ wody?

Kostka brukowa i kamienie brukowe charakteryzują się bardzo małą nasiąkliwością, która wynika wprost z właściwości materiałowych. Oznacza to, że woda po powierzchniach wykończonych kostką lub kamieniami będzie spływała wyłącznie powierzchniowo. W związku z tym konieczne jest zapewnienie skutecznego odprowadzania wody, aby nie tworzyła ona kałuż na nawierzchni. Są na to dwa sposoby.
Najprostszy wariant to przy układaniu nawierzchni zostawić pewien nawet niewielki spadek w jedną stronę. To rozwiązanie sprawdza się w przypadku prac brukarskich przy chodnikach, drogach czy niektórych podjazdach lub patio. Przy stosunkowo małej powierzchni spadek nie jest widoczny, a woda z najwyższego punktu do najniższego może spłynąć dość szybko, co minimalizuje ryzyko zatrzymania się jej gdziekolwiek wcześniej. Wszystko to oczywiście przy założeniu, że nawierzchnia została ułożona na prawidłowo wykonanym podłożu, które będzie wspierało bruk i nie pozwoli na zapadanie się nawierzchni, gdyż, jeśli do tego dojdzie, to spadek przestanie być widoczny i powstaną zagłębienia, które będą wypełniały się wodą.
Przy dużych powierzchniach układanie ze spadkiem nie rozwiązuje problemu. Wówczas należy zadbać o to, aby powierzchnia była ukształtowana w taki sposób, by woda mogła zostać odebrana przez odwodnienia. Ich rozkład oraz specyfika są powiązane z projektem nawierzchni. Najprostszy sposób to odprowadzenie wody do studni drenażowej, ale niekiedy organizuje się spływ bezpośrednio do kanalizacji burzowej, natomiast w skrajnych przypadkach, na przykład wtedy, kiedy z racji nachylenia nawierzchni może dojść do podtopienia garażu, stosuje się odwodnienia aktywne z automatycznie uruchamianymi pompami. W takich też przypadkach prace brukarskie prowadzi się tylko na prawidłowo zabezpieczonym podłożu – jeśli stan wód gruntowych jest wysoki, a podłoże nie sprzyja wydajnemu odprowadzaniu wody deszczowej, to można zastosować dodatkową warstwę drenażu. Za każdym razem wodę kieruje się do odwodnienia liniowego, a więc specjalnych korytek, które w sposób uporządkowany regulują spływ powierzchniowy, nie dopuszczając do dowolnego spływu wody. Odwodnienia liniowe wstawiane są bezpośrednio w nawierzchnię, więc wykonuje się je tuż przed rozpoczęciem prac nad brukowaniem całej powierzchni.
Możliwości, jeśli chodzi o odwodnienia, są dość rozbudowane – różne korytka, rury drenarskie i akcesoria dodatkowe. W przypadku nawierzchni nie ma większego znaczenia wybór systemu, pod warunkiem, że odwodnienie będzie działało skutecznie.