Palisada Classic

Czy nowa kostka brukowa musi być brzydka?

Na nawierzchniach, które są eksploatowane od wielu lat, kolor kostki jest mniej intensywny, a głównym problemem estetycznym są gumy do żucia i plamy po nich. Daje się je usunąć, ale kolor zasadniczo jest nie do odzyskania. Kiepskie jakościowo kostki brukowe tracą nawet połowę z intensywności koloru w ciągu trzech lat od ułożenia. W przypadku najlepszych kostek zmiana ta jest ledwie zauważalna. Warto wiedzieć, że samo wyblaknięcie nie jest wadą kostki – po prostu część pigmentów rozkłada się pod wpływem promieni UV, a część może zostać wypłukana, jednak nie jest to problem znaczący. Dla wielu inwestorów bardziej kłopotliwe są wykwity – jaśniejsze plamy, które pojawiają się na powierzchni kostek przy dużej wilgotności powietrza. Również one nie są wadą produkcyjną kostek. Ich pojawienie się wynika z faktu, że węglan wapnia z wierzchnich warstw kostki powoli przekształca się w wodorowęglan, który jest rozpuszczalny i „migruje” razem z wodą. Cały proces jego wypłukiwania może zająć nawet trzy lata i na kostkach produkowanych dzisiaj jest widoczny znacznie lepiej niż na kostkach kupowanych kilkanaście lat temu.

Wykwity pojawiają się tylko na samej powierzchni kostki – nie sięgają nawet na kilka milimetrów w głąb, ponieważ mogą wykształcić się tylko tam, gdzie kostka jest spenetrowana przez wodę, a proces produkcyjny czyni beton niemal całkowicie wodoodpornym. Jest to więc pewien problem estetyczny, przed którym jednak można się ochronić na kilka sposobów:

  • niektórzy producenci dodają do betonu na kostki specjalne uszlachetniacze, które regulują proces przemiany węglanu w wodorowęglan, ale ich skuteczność jest różna;
  • powierzchnię kostki można (a w niektórych przypadkach wręcz zaleca się) zaimpregnować. To ochroni ją przed dostępem wody, ale ochrona też nie jest pełna;
  • wykwitów nie widać na jaśniejszej kostce (wodorowęglan zostawia jasne ślady) ani w miejscach o większym natężeniu ruchu (wykwity się mechanicznie ścierają).

Nowa kostka brukowa może być największą ozdobą otoczenia, aczkolwiek jest to materiał, który przez kilka lat od ułożenia jeszcze pracuje – jest to nieuniknione, natomiast można, na przykład tworząc inny wzór, odwrócić uwagę od wykwitów, których nie planuje się usuwać, a jedynie „przeczekać”. W tym samym celu można zastosować kostki o nierównej nawierzchni (żłobionej lub z kruszywami). Warto dodać, że proces tworzenia wykwitów dotyczy kostek z każdej klasy cenowej w mniej więcej tym samym stopniu.