Rakowiecki tło 1
Witamy na stronie firmy RAKOWIECKI
+ 48 696 586 636    biuro@rakowiecki.com.pl

Układanie kostki brukowej

Etapy prac brukarskich

Niezależnie od tego, jak ma być wykonana warstwa podkładowa i jaki bruk zostanie zastosowany, wszystkie prace zawsze wyglądają bardzo podobnie. Różne są oczywiście szczegóły techniczne, jednak zakres prac nie zmienia się drastycznie.
Pierwszą fazą prac brukarskich zawsze jest korytowanie, czyli przygotowanie wgłębienia, w którym znajdzie się podbudowa i materiał nawierzchniowy. Głębokość koryta wynosi od 20 do 50 centymetrów, rzadko i tylko w szczególnych okolicznościach jeszcze trochę więcej. Mniejszą głębokość można zachować praktycznie tylko na podłożach piaszczystych i jeśli nawierzchnia będzie eksploatowana jedynie przez pieszych. Nawet i wówczas trzeba przewidzieć na koryto koło 15 centymetrów. Dno wykopu nie musi być idealnie równe, ale z gruntu rodzimego trzeba wybrać wszystkie korzenie, większe kamienie i inne obiekty, które mogą przeszkodzić w poprawnym ułożeniu bruku.
Jeśli wymaga tego specyfika gruntu oraz projektu, na dnie koryta układa się odwodnienie. W praktyce nie jest to zwykle potrzebne – dopiero przy dużych powierzchniach i na gruntach, które nie umożliwiają swobodnego spływu dużych ilości wody, należy zastosować układy odwodnień liniowych lub inne rozwiązania pozwalające zabezpieczyć nawierzchnię przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę. W przypadku chodników czy nawet dróg najczęściej, zamiast odwodnienia wystarczy zastosować odpowiednie spadki i elementy odwodnieniowe umieścić w skrajni lub je zupełnie pominąć.
Kolejnym krokiem jest ustawienie krawężników. Obecnie uważa się, że w celu usprawnienia odpływu wody przynajmniej po stronie niższej drogi należy ustawić krawężnik, którego krawędź nie będzie wystawała ponad linię kostki. Rozwiązań i propozycji jest jednak w tym zakresie kilka i wyboru najlepszego należy dokonać jeszcze na etapie projektowania. Kiedy przychodzi czas na układanie nawierzchni, należy już mieć absolutną pewność, że wybrany wariant jest właściwy i sprawdzi się w danym przypadku.
Układanie bruku możliwe jest dopiero po wykonaniu podbudowy i warstwy wyrównującej z piasku. Zarówno warstwa stabilizująca, jak i wyrównująca, muszą mieć odpowiednią grubość, która zależy od charakterystyki gruntu oraz przewidywanego obciążenia nawierzchni. Należy pamiętać, aby warstwa wyrównująca zachowała spadek przewidziany projektem. Konieczne jest zastosowanie dobrych i mocnych zagęszczarek, które pozwolą uzyskać maksymalną gęstość wszystkich warstw, tym samym zabezpieczając nawierzchnię przed odkształceniami spowodowanymi intensywną eksploatacją.
Dopiero po zawibrowaniu warstw dolnych układa się nawierzchnię, którą też należy dobrze wbić na miejsce i przesypać piaskiem. Taka sama technika obowiązywała w brukarstwie jeszcze na długo przed pojawieniem się spalinowych zagęszczarek.