Rakowiecki tło 1
Witamy na stronie firmy RAKOWIECKI
+ 48 696 586 636    biuro@rakowiecki.com.pl

Na czym układać bruk?

Brukarstwo

Na czym układać bruk?

Sztuka brukarska jasno opisuje modele warstw podkładowych i mówi, kiedy można z nich skorzystać oraz jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Zasadniczo stosuje się cztery podstawowe warianty podkładowe, które jednak można w pewnym stopniu modyfikować w zależności od lokalnych warunków, na przykład przez dodanie warstwy drenażowej lub wodoszczelnej. Są to jednak stosunkowo rzadko stosowane rozwiązania i w większości przypadków w zupełności wystarczają cztery podstawowe możliwości:

  • na piasku, w przypadku niskiej kostki lub drobnego bruku i w ciągach pieszych o najmniejszym obciążeniu. Jest to także rozwiązanie, które sprawdzi się na przykład do wykończeń alejek ogrodowych, tutaj jednak z zastrzeżeniem, że warunki gruntowe muszą pozwalać na wykonanie utwardzonej warstwy piasku, która nie zapadnie się w rozmiękczoną ziemię wokół. Jest to z pewnością najtańszy sposób, ale sam piasek nie zapewnia fizycznego oparcia dla bruku;
  • na warstwie tłucznia i piasku, a więc tak, jak najczęściej układa się w Polsce kostki. Tłuczeń zapewnia sprawne odprowadzenie wody, a także stanowi fizyczną podporę, natomiast piasek jest używany wyłącznie jako warstwa wyrównawcza – to dzięki niemu bruk jest podparty na całej powierzchni i nie ma możliwości przesuwania się po podłożu. Warunkiem dobrego położenia kostek lub kamieni czy płyt na takiej podbudowie jest jej maksymalne zagęszczenie – im będzie gęstsza, tym silniejszy stawi opór siłom działającym na powierzchnię górną kostki, tym samym zapobiegając zapadaniu się kostek i powstawaniu kolein;
  • na podbudowie betonowej i warstwie wyrównawczej z piasku układa się przede wszystkim kostki brukowe na nawierzchniach dróg o dużym obciążeniu. Beton zapewnia lepsze oparcie niż tłuczeń, ale w inny sposób wpływa na odprowadzanie wody. Zaletą tego rozwiązania jest bardzo duża wytrzymałość, jednak jest to rozwiązanie kosztowne, więc inwestorzy rzadko z niego korzystają, mimo że poprzez zwiększoną trwałość uzyskuje się dłuższy okres eksploatacji nawierzchni;
  • na samym betonie kostkę brukową układa się rzadko. Taka podbudowa musi być wykonana w bardzo specyficzny sposób, ponieważ przez brak piaskowej warstwy wyrównawczej nie da się skorygować ułożenia kostki. Można wykorzystać ten wariant na przykład w tych miejscach, w których nawet mimo dobrego utwardzenia podłoża istnieje ryzyko uszkodzenia warstwy piasku przez spływającą wodę.

Wybór między tymi czterema sposobami zabezpieczenia podłoża przed ułożeniem nawierzchni jest stosunkowo prosty, ale niestety zbyt często głównym lub wręcz jedynym kryterium wyboru jest cena każdej z opcji.